products
产品中心
Contact Us
联系我们
地  址: 成都二环路北三
段191号亿家年华商务楼

服务热线 :
     028- 83326980
     028- 83388002  
     028- 81131334

 Q    Q
        100600618 
       130600908

电子邮箱:
   100600618@qq.com  
 
130600908@qq.com
你现在的位置:网站首页 > 产品中心 > 文件管理用品 > 文件管理用品
文件夹,快劳夹,索引纸
更新时间:2019-11-30 15:12:07 字号:T|T
              XD-5301  新时达  绚丽色  单强力夹                      XD-5302  新时达  绚丽色  双强力夹
                XD-5305  新时达  绚丽色  长押夹                       XD-5306  新时达  绚丽色  长押夹+板夹
                     A602  齐心  办公必备  单强力夹                 A605  齐心  办公必备  双强力夹
                A603  齐心  办公必备  长押夹                   A604  齐心  办公必备  长押夹+板夹
                    AR151A-P  齐心  单弹簧夹                      AR151A-W  齐心  双弹簧夹
                  TC532A-D  齐心  2孔活页  D型夹                     齐心   3孔活页O型夹  TC530AB
                  A105A  齐心  半包胶快劳夹  A4 2寸                     A106A   齐心  半包胶快劳夹  A4 3寸
                 A205A  齐心   A4  2寸  半包胶快劳夹                     206A  齐心   A4  2寸   半包胶快劳夹  
                 NO334  齐心  办公必备  纸板夹 A4 长押夹                    NO336  齐心  办公必备  纸板夹+孔夹
               XD-7420  新时达  拉丝纹  横式板夹                 XD-7410  新时达  拉丝纹  竖式板夹
                   IX901  齐心   易分类   五色索引纸                    IX902  齐心  易分类  十色索引纸
                      IX894  齐心   易分类   年度索引纸                   IX900  齐心  易分类   字母索引纸
 
                      IX899  齐心  易分类   月度索引纸